Etiqueta : Amor

Por: Soledad Morillo Belloso En el #DíaMundialdelaPoesía Quiéreme. Desátame.  Acércame. Distánciame.  Procúrame. Anímame Anídame. Exáltame. Despídeme. Acurrúcame.  Acaríciame. Bésame. Aléjame. Extráñame.  Consuélame.  Nostálgiame.  Abrígame.  Rétame. Espéciame. Endúlzame.  Sálame. Borronéame. Silénciame.  Cállame.  Supérame. Ahógame. Escóndeme. Péiname. Alísame.  Suavízame. Dibújame. Píntame.  Coloréame. Llámame. Escríbeme.  Tuitéame. Sincérame. Exígeme. Críspame. Aquiétame. Elévame. Claudícame. Transpírame. Asciéndeme. Confúndeme. Adviérteme. Alértame. Sosiégame. Cántame. Sílbame. Musítame. Respírame. Puntúame. Acentúame. Sepárame. Úneme. Vísteme. Desanúdame. Desnúdame. Recórreme. Palpítame. Vacíame. Anúdame. Abrígame. Susúrrame. Duérmeme. Despiértame. Desordéname. Tiéntame. Descálzame. Enfuréceme. Despéiname. Libérame. Ríeme. Llórame. Santíguame. Mójame. Sécame. Enciéndeme. Apágame. Atiéndeme. Amásame. Amánsame. Ámame. Pero no. No ...

Fragmentos de amor

Escena

15 de Septiembre del 2017

  Dirección: Fernando Vallejo Producción: Coproducción Colombia-México Guión: Lina Maria Arboleda, Laura Duque Música:Randy Kerber Fotografía: Jaime Costas Protagonistas: Angélica Blandón, José Ángel Bichir, Angélica Aragón, ...
error: Content is protected !!