Etiqueta : Poesía

Por: Soledad Morillo Belloso En el #DíaMundialdelaPoesía Quiéreme. Desátame.  Acércame. Distánciame.  Procúrame. Anímame Anídame. Exáltame. Despídeme. Acurrúcame.  Acaríciame. Bésame. Aléjame. Extráñame.  Consuélame.  Nostálgiame.  Abrígame.  Rétame. Espéciame. Endúlzame.  Sálame. Borronéame. Silénciame.  Cállame.  Supérame. Ahógame. Escóndeme. Péiname. Alísame.  Suavízame. Dibújame. Píntame.  Coloréame. Llámame. Escríbeme.  Tuitéame. Sincérame. Exígeme. Críspame. Aquiétame. Elévame. Claudícame. Transpírame. Asciéndeme. Confúndeme. Adviérteme. Alértame. Sosiégame. Cántame. Sílbame. Musítame. Respírame. Puntúame. Acentúame. Sepárame. Úneme. Vísteme. Desanúdame. Desnúdame. Recórreme. Palpítame. Vacíame. Anúdame. Abrígame. Susúrrame. Duérmeme. Despiértame. Desordéname. Tiéntame. Descálzame. Enfuréceme. Despéiname. Libérame. Ríeme. Llórame. Santíguame. Mójame. Sécame. Enciéndeme. Apágame. Atiéndeme. Amásame. Amánsame. Ámame. Pero no. No ...
error: Content is protected !!